Изчистете полето! Комбинирайте карти докато не достигнете 13.

Add a comment